Prosjekthotell
post@thermica.no| 948 79 592
06
OKT
2014

Nordland Akva AS Skaret, Engavågen

comment : 0

Thermica AS har fått kontrakt på bygging av ny produksjonshall for settefisk til Norland Akva sitt anlegg på Skaret i Engavågen kommune. Kontrakten omfatter «komplett bygg over betong», og bygget skal ferdigstilles mars 2015.