Prosjekthotell
post@thermica.no| 948 79 592
08
SEPT
2015

Norrek Dypfrys AS

comment : 0

Thermica er i gang med bygging av nye fryselager for Norrek Dypfrys i Larvik. Totalt ca. 3200m2. Planlagt ferdigstillelse våren 2016.