Prosjekthotell
post@thermica.no| 948 79 592
04
AUG
2015

Overlevering til Bulk Eiendom

comment : 0

I juni overleverte vi siste del av Bulk Eiendom sin utbygging på Berger.

Dette kompletterer en utbygging på til sammen ca. 12.000 m2.

Leietaker i dette siste byggetrinnet er Papyrus AS.