Prosjekthotell
post@thermica.no| 948 79 592
11
AUG
2014

Bulk Eiendom AS, Skedsmo

Thermica signerte før sommeren en kontrakt med Bulk Eiendom AS om bygging av nytt lagerbygg på 6300 m2 på Berger i Skedsmo kommune. Byggingen er en utvidelse av Grove Knutsen bygget som ble ferdigstillt januar 2014, også dette for Bulk Eiendom AS. Byggingen er godt i gang og overlevering av komplett bygg vil skje ved årsskifte.
27
MAR
2014

Rapp Bomek AS

Thermica signerte i Februar en totalentreprise kontrakt med Rapp Bomek AS i Bodø på bygging av ny verkstedhall med grunnflate 1500 m2. Bildet viser at stålkonstruksjon m/hulldekker er ferdig montert. Vi er nå i gang med takplater og veggelementer. Bygget skal ferdigstilles medio juni 2014.
27
MAR
2014

Råstoff AS sitt utleielager til Metallhuset Bergsøe AS, er overlevert

Råstoff AS sitt utleielager til Metallhuset Bergsøe AS, er overlevert
03
MAR
2014

Grove Knutsen (2014)

Utleiebygget til Grove Knutsen er overlevert til Bulk Eiendom iht tidsplan 31 januar 2014.