Prosjekthotell
post@thermica.no| 948 79 592
05
APR
2013

Bodø Havn KF

Thermica har inngått avtale med Bodø Havn KF om bygging av et kombinert fryse og kjølelager med areale ca. 2000 m2. Lageret skal leies ut til ASKO og Bama. Byggingen starter i april og bygget skal ferdigstilles høsten 2013.
17
DES
2012

Myre Fryseterminal AS

Thermica AS bygger fryselager for Myre Fryseterminal AS i Lofoten. Tilbygg ca. 800 m2. Ferdigstillelse slutten av februar 2013. Oppdatering Myre Fryseterminal ble overlevert til eierne i rederiet Prestfjord 20 februar.
05
DES
2012

MaxMat – Bodø

Thermica har inngått kontrakt med MaxMat AS i Bodø om bygging av lager og kontorer i tilknytning til eksisterende produksjonsbygg, totalt ca. 1200 m2. Kontrakten omfatter komplett bygg eksklusive tekniske fag. Betongarbeidene er i gang. Oppdatering: Lageret til MaxMat ble deloverlevert 22 mars. Gjenstående arbeider vil bli ferdigstilt i løpet av våren.
03
AUG
2012

Holtefjell Eiendom AS – Drammen

Vi har inngått kontrakt med Holthe Fjell Eiendom AS i Drammen om bygging av nytt utleiebygg på Kjerratan 15 i Drammen. Totalt areal ca. 1000 m2 bestående av lager og kontorer. Leietakere er Onninen, Celsea Steel, Total Coating og NPT AS. Thermica skal levere tett bygg og oppstart forberedende arbeider er i juni. Bygget skal ferdigstilles tidlig 2013.